Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Α' Αντιπρόεδρος: Δ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
Β' Αντιπρόεδρος: Αικ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
Γενικός Γραμματέας: Γ. ΤΣΟΥΛΦΑΣ
Ταμίας: Δ. ΚΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΟΥ
Ειδικός Γραμματέας: Δ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Έφορος Στέγης: Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
Έφορος Βιβλιοθήκης: Κ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μέλη: Λ.Κ. ΚΟΒΑΤΣΗ
Γ. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ
Β. ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: Θ. ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ
Α. ΚΑΜΠΑΡΟΥΔΗΣ
Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Διοικητικό Συμβούλιο