Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Α' Αντιπρόεδρος: Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Β' Αντιπρόεδρος: Ε. ΧΑΤΖΗΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
Γενικός Γραμματέας: Γ. ΤΣΟΥΛΦΑΣ
Ταμίας: Β. ΚΩΤΣΗΣ
Ειδικός Γραμματέας: Δ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Έφορος Στέγης: Ι. ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Έφορος Βιβλιοθήκης: Γ. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ
Μέλη: Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Β. ΠΑΠΑΖΙΩΓΑΣ
Ο. ΓΙΟΥΛΕΜΕ
Αναπληρωματικά Μέλη: Μ. ΑΛΑΤΣΑΚΗΣ
Ι. ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ
Λ. ΚΟΒΑΤΣΗ
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Διοικητικό Συμβούλιο