Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

Χρονολογία: 2015-2017

Πρόεδρος: Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Α' Αντιπρόεδρος: Δ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
Β' Αντιπρόεδρος: Αικ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
Γεν. Γραμματέας: Γ. ΤΣΟΥΛΦΑΣ
Ταμίας: Δ. ΚΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΟΥ
Ειδ. Γραμματέας: Δ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Έφορος Στέγης: Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
Έφορος Βιβλιοθήκης: Κ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μέλη: Λ.Κ. ΚΟΒΑΤΣΗ
Γ. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ
Β. ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: Θ. ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ
Α. ΚΑΜΠΑΡΟΥΔΗΣ
Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ

Χρονολογία: 2013-2015

Πρόεδρος: Βασίλειος Ταρλατζής
Α' Αντιπρόεδρος: Αστέριος Καραγιάννης
Β' Αντιπρόεδρος: Παρασκευή Αργυροπούλου - Πατάκα
Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Καμπαρούδης
Ταμίας: Συμεών Μεταλλίδης
Ειδ. Γραμματέας: Δωροθέα Καπουκρανίδου
Έφορος Στέγης: Εμμανουήλ Βλαχογιάννης
Έφορος Βιβλιοθήκης: Θεόδωρος Δαρδαβέσης
Μέλη: Νικόλαος Μαλισιόβας
Κωνσταντίνος Καραπαναγιώτης
Παύλος Νικολαϊδης (μη αιρετό μέλος)
Αναπληρωματικά Μέλη: Κωνσταντίνος Καλλαράς
Μιχαήλ Δανιηλίδης
Βασίλειος Παπανικολάου
Ελεγκτική Επιτροπή: Μιράντα Αθανασίου-Μεταξά
Αλέξανδρος Γαρύφαλος
Γεώργιος Ηλονίδης

Χρονολογία: 2011-2013

Πρόεδρος: Παύλος Νικολαΐδης
Α' Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Ηλονίδης
Β' Αντιπρόεδρος: Παρασκευή Αργυροπούλου - Πατάκας
Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Καμπαρούδης
Ταμίας: Συμεών Μεταλλίδης
Ειδ. Γραμματέας: Δημήτριος Γάκης
Έφορος Στέγης: Μανώλης Βλαχογιάννης
Έφορος Βιβλιοθήκης: Θεόδωρος Δαρδαβέσης
Μέλη: Κατερίνα Κοτζάμπαση
Νικόλαος Μαλισιόβας
Μιχάλης Δανιηλίδης
Αναπληρωματικά Μέλη: Δωροθέα Καπουκρανίδου
Βασίλειος Παπανικολάου
Χρήστος Παπανικολάου
Ελεγκτική Επιτροπή: Μιράντα Αθανασίου-Μεταξά
Κωνσταντίνος Καλλαράς
Ιωάννης Στυλιάδη

Χρονολογία: 2009-2011

Πρόεδρος: Παύλος Νικολαΐδης
Α' Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Ηλονίδης
Β' Αντιπρόεδρος: Παρασκευή Αργυροπούλου - Πατάκας
Γεν. Γραμματέας: Κατερίνα Κοτζάμπαση
Ταμίας: Απόστολος Καμπαρούδης
Ειδ. Γραμματέας: Δημήτριος Γάκης
Έφορος Στέγης: Παναγιώτης Κολλάρας
Έφορος Βιβλιοθήκης: Θεόδωρος Δαρδαβέσης
Μέλη: Θωμάς Γερασιμίδης
Νικόλαος Μαλισιόβας
Ιωάννης Στυλιάδης
Αναπληρωματικά Μέλη: Μανώλης Βλαχογιάννης
Ιωάννης Καμπούρογλου
Μιχάλης Ναούμ
Ελεγκτική Επιτροπή: Μιράντα Αθανασίου - Μεταξά
Μιχάλης Δανιηλίδης
Νικόλαος Χαρλαύτη
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ιστορικό Προηγούμενα Δ.Σ.