Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

Χρονολογία: 2013-2015

Πρόεδρος: Βασίλειος Ταρλατζής
Α' Αντιπρόεδρος: Αστέριος Καραγιάννης
Β' Αντιπρόεδρος: Παρασκευή Αργυροπούλου - Πατάκα
Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Καμπαρούδης
Ταμίας: Συμεών Μεταλλίδης
Ειδ. Γραμματέας: Δωροθέα Καπουκρανίδου
Έφορος Στέγης: Εμμανουήλ Βλαχογιάννης
Έφορος Βιβλιοθήκης: Θεόδωρος Δαρδαβέσης
Μέλη: Νικόλαος Μαλισιόβας
Κωνσταντίνος Καραπαναγιώτης
Παύλος Νικολαϊδης (μη αιρετό μέλος)
Αναπληρωματικά Μέλη: Κωνσταντίνος Καλλαράς
Μιχαήλ Δανιηλίδης
Βασίλειος Παπανικολάου
Ελεγκτική Επιτροπή: Μιράντα Αθανασίου-Μεταξά
Αλέξανδρος Γαρύφαλος
Γεώργιος Ηλονίδης

Χρονολογία: 2011-2013

Πρόεδρος: Παύλος Νικολαΐδης
Α' Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Ηλονίδης
Β' Αντιπρόεδρος: Παρασκευή Αργυροπούλου - Πατάκας
Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Καμπαρούδης
Ταμίας: Συμεών Μεταλλίδης
Ειδ. Γραμματέας: Δημήτριος Γάκης
Έφορος Στέγης: Μανώλης Βλαχογιάννης
Έφορος Βιβλιοθήκης: Θεόδωρος Δαρδαβέσης
Μέλη: Κατερίνα Κοτζάμπαση
Νικόλαος Μαλισιόβας
Μιχάλης Δανιηλίδης
Αναπληρωματικά Μέλη: Δωροθέα Καπουκρανίδου
Βασίλειος Παπανικολάου
Χρήστος Παπανικολάου
Ελεγκτική Επιτροπή: Μιράντα Αθανασίου-Μεταξά
Κωνσταντίνος Καλλαράς
Ιωάννης Στυλιάδη

Χρονολογία: 2009-2011

Πρόεδρος: Παύλος Νικολαΐδης
Α' Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Ηλονίδης
Β' Αντιπρόεδρος: Παρασκευή Αργυροπούλου - Πατάκας
Γεν. Γραμματέας: Κατερίνα Κοτζάμπαση
Ταμίας: Απόστολος Καμπαρούδης
Ειδ. Γραμματέας: Δημήτριος Γάκης
Έφορος Στέγης: Παναγιώτης Κολλάρας
Έφορος Βιβλιοθήκης: Θεόδωρος Δαρδαβέσης
Μέλη: Θωμάς Γερασιμίδης
Νικόλαος Μαλισιόβας
Ιωάννης Στυλιάδης
Αναπληρωματικά Μέλη: Μανώλης Βλαχογιάννης
Ιωάννης Καμπούρογλου
Μιχάλης Ναούμ
Ελεγκτική Επιτροπή: Μιράντα Αθανασίου - Μεταξά
Μιχάλης Δανιηλίδης
Νικόλαος Χαρλαύτη

Χρονολογία: 2007-2009

Πρόεδρος: Θ. Γερασιμίδης
Α' Αντιπρόεδρος: Π. Νικολαϊδης
Β' Αντιπρόεδρος: Α. Κώτσης
Γεν. Γραμματέας: Γ. Ηλονίδης
Ταμίας: Α. Καμπαρούδης
Ειδ. Γραμματέας: Κ. Κοτζάμπαση
Έφορος Στέγης: Α. Δρεβελέγκας
Έφορος Βιβλιοθήκης: Θ. Δαρδαβέσης
Μέλη: Κ. Ράμμος (μη αιρετός)
Γ. Καπετάνος
Ν. Καρατζάς
Αναπληρωματικά Μέλη: Χ. Αηδονόπουλος
Α. Δούμας
Χ. Παπανικολάου
Ελεγκτική Επιτροπή: Ι. Καμπούρογλου
Γ. Λουρίδας
Ι. Τζαφέττας
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ιστορικό Προηγούμενα Δ.Σ.